Drzwi PREMIUM

Drzwi Symétrie Premium
Współczynniki przenikania ciepła dla drzwi: pełnych lakierowanych Ud=0,76 W/(m²·K) przeszklonych lakierowanych Ud=0,84 W/(m²·K) pełnych w okleinach... Zobacz więcej
Drzwi Unique Premium
Współczynniki przenikania ciepła dla drzwi: pełnych lakierowanych Ud=0,76 W/(m²·K) przeszklonych lakierowanych Ud=0,84 W/(m²·K) pełnych w okleinach... Zobacz więcej
Drzwi Essence Premium
Współczynniki przenikania ciepła dla drzwi: pełnych lakierowanych Ud=0,76 W/(m²·K) przeszklonych lakierowanych Ud=0,84 W/(m²·K) pełnych w okleinach... Zobacz więcej
Drzwi Lune Premium
Współczynniki przenikania ciepła dla drzwi: pełnych lakierowanych Ud=0,76 W/(m²·K) przeszklonych lakierowanych Ud=0,84 W/(m²·K) pełnych w okleinach... Zobacz więcej
Drzwi Saveur Premium
Współczynniki przenikania ciepła dla drzwi: pełnych lakierowanych Ud=0,76 W/(m²·K) przeszklonych lakierowanych Ud=0,84 W/(m²·K) pełnych w okleinach... Zobacz więcej
Drzwi Linéarité Premium
Współczynniki przenikania ciepła dla drzwi: pełnych lakierowanych Ud=0,92 W/(m²·K) pełnych w okleinach drewnopodobnych Ud=0,92 W/(m²·K)  ... Zobacz więcej