Drzwi PREMIUM

Drzwi Symétrie Premium

Współczynniki przenikania ciepła dla drzwi: pełnych lakierowanych Ud=0,76 W/(m²·K) przeszklonych lakierowanych Ud=0,84 W/(m²·K) pełnych w okleinach... Zobacz więcej

Drzwi Unique Premium

Współczynniki przenikania ciepła dla drzwi: pełnych lakierowanych Ud=0,76 W/(m²·K) przeszklonych lakierowanych Ud=0,84 W/(m²·K) pełnych w okleinach... Zobacz więcej

Drzwi Essence Premium

Współczynniki przenikania ciepła dla drzwi: pełnych lakierowanych Ud=0,76 W/(m²·K) przeszklonych lakierowanych Ud=0,84 W/(m²·K) pełnych w okleinach... Zobacz więcej

Drzwi Lune Premium

Współczynniki przenikania ciepła dla drzwi: pełnych lakierowanych Ud=0,76 W/(m²·K) przeszklonych lakierowanych Ud=0,84 W/(m²·K) pełnych w okleinach... Zobacz więcej

Drzwi Saveur Premium

Współczynniki przenikania ciepła dla drzwi: pełnych lakierowanych Ud=0,76 W/(m²·K) przeszklonych lakierowanych Ud=0,84 W/(m²·K) pełnych w okleinach... Zobacz więcej

Drzwi Linéarité Premium

Współczynniki przenikania ciepła dla drzwi: pełnych lakierowanych Ud=0,92 W/(m²·K) pełnych w okleinach drewnopodobnych Ud=0,92 W/(m²·K)  ... Zobacz więcej